top of page

Löpning / Vandring

Hornslandet erbjuder ett 20-tal olika leder och spår i miljöer som omfattar vidsträckta stränder, kullersten, sagolika skogar och sjöar. I direkt anslutning till Hölick Havsresort finns fem spår som lämpar sig för löpning och vandring.

vindskydd
vandringspang
vandring
explore
Aktiviteter
Please reload

bottom of page